AAU satser stort på den maritime sektor

Tilførsel af ny viden til virksomheder, flere fælles forskningsprojekter, flere erhvervs-ph.d.’er og postdocs er blandt målene i et nyt strategisk samarbejde mellem Aalborg Universitet og den maritime sektor i Nordjylland. Den nye strategiske indsats var omdrejningspunktet, da op mod 50 forskere, virksomhedsledere og repræsentanter fra brancheorganisationer onsdag eftermiddag mødtes til ”Maritime Afternoon” på Aalborg Universitet.

Med mere end 400 nordjyske virksomheder i den maritime sektor er potentialet for samarbejdet mellem AAU og sektoren stort. Ikke mindst fordi sektoren er i en rivende udvikling og har viljen til og ambitionerne om at skabe vækst.

Til Maritime Afternoon blev branchen præsenteret for AAU’s udspil til et øget fokus på samarbejdet med den maritime sektor. Et fokus, som blandt andet skal munde ud i et tværfagligt forskningscenter, der skal give branchen en samlet indgang til de mange fagligheder, som på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med forskning, der kan være med til at udvikle den maritime sektor.

– Mit mål er, at vi med vores tværfaglige maritime center på AAU kan bidrage til at udvikle et af Nordjyllands største erhverv, siger Mogens Rysholt Poulsen, der er dekan på det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU. ”Sammen skal vi sikre, at vi får flere erhvervs-ph.d.’er, post docs og specialestuderende ud i de maritime virksomheder, så forskernes viden bliver anvendt i praksis til gavn for både små, mellemstore og store virksomheder i branchen.

Brancheudviklingscenteret MARCOD er begejstret for, at AAU opruster industrisamarbejdet med de maritime virksomheder.

– Jeg synes, det er super godt, at AAU skærper profilen på det maritime område. Der foregår allerede megen forskning og undervisning, der peger ind i sektoren, men med det nye samarbejde har vi nu et fælles strategisk afsæt til at få tilført viden og nye teknologier til de mange maritime virksomheder i Nordjylland, siger Christine Lunde, der er adm. direktør i MARCOD.

Hun vurderer desuden, at et øget samarbejde kan være med til at nedbryde nogle af de barrierer, som mange af de små og mellemstore virksomheder har for at indgå i et samarbejde med universitetet.

– Mange af denne type virksomheder har måske ingen akademikere ansat i dag og synes derfor, at universitetsverdenen kan virke fjern. Her er det min opfordring, at man giver samarbejdet en chance, da det vil bidrage med ny viden og dermed også være med til at løfte innovationen i den enkelte virksomhed, siger Christine Lunde.

For at lægge godt fra land, vil AAU i samarbejde med MARCOD (og de maritime netværk) afholde flere ”maritime afternoons” i løbet af efteråret. Her vil der blive sat fokus på forskellige faglige emner, der passer til forskellige typer af maritime virksomheder.