Unge ønsker en røgfri fremtid

Selv om rygning er udbredt blandt unge, ønsker et stort flertal af de 14-19-årige sig en røgfri fremtid. Og de fleste bakker op om mere lovgivning for rygning og højere priser på cigaretter. Det viser en ny undersøgelse om unges holdning til rygning fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

 

I undersøgelsen svarer 9 ud af 10 af de unge mellem 14 og 19 år, at man skal arbejde for, at ingen børn og unge ryger i 2030. Det kan overraske, når cigaretter er en del af det sociale liv i mange ungdomsmiljøer, og op mod halvdelen af eleverne på ungdomsuddannelserne ryger hver dag eller en gang imellem.

– Det er et kraftigt signal om, at de unge ønsker handling. Selv de unge, der ryger, ønsker ikke, at andre børn og unge skal tænde den første cigaret. Derfor er det vigtigt, at alle vi voksne gør en indsats for at skabe nogle rammer og en kultur, hvor ingen børn og unge ryger, siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

Unge ønsker mere lovgivning

Undersøgelsen viser også, at et flertal af unge bakker op om flere regler for rygning. Næsten 7 ud af 10 mener, at prisen på cigaretter skal op. Står det til de unge, skal færre steder sælge tobak og cigaretterne gemmes væk under disken i stedet for at stå frit fremme på butikkernes hylder. Samtidig foretrækker godt halvdelen, at udendørs rygning på caféer og restauranter bliver forbudt.

– Unge, der ryger, fylder godt op i medierne og i gadebilledet. Men vi glemmer nogle gange, at de fleste unge har valgt at sige nej til tobak. Jeg møder ofte unge, der ikke forstår, at så mange af deres kammerater ryger, og at vi voksne bare accepterer det. Denne her undersøgelse viser tydeligt, at unge ønsker, at vi tager ansvar og ændrer reglerne for rygning, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobak i Kræftens Bekæmpelse. 

De unge er endda mere villige til at stramme rygelovgivningen end voksne. Ifølge tal fra TrygFonden og Mandag Morgens rapport ’Mellem Broccoli og Bajere’ fra 2017 er 6 ud af 10 voksne danskere villige til at sætte afgifterne på tobak op og lidt under halvdelen vil opbevare cigaretterne, så de ikke er synlige for kunderne i butikkerne. 

Nej!

TrygFonden lancerede sammen med Kræftens Bekæmpelse i maj partnerskabet Røgfri Fremtid, der arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030. Knap 50 organisationer, kommuner, uddannelsessteder og andre aktører er blevet en del af partnerskabet, der vokser dag for dag.

I dag, den 28. september, præsenterer Røgfri Fremtid en kampagnefilm, der hylder unges evne til at sige nej. Nej til at stå op. Nej til at gå i seng. Nej til at gå med hunden. Nej til at blive klippet. Og forhåbentlig også nej til cigaretter.

Kampagnen støtter op om undersøgelsens resultater, der viser, at de fleste unge faktisk siger ’nej’ til cigaretter. Dette vigtige ’nej’ vil Røgfri Fremtid gerne anerkende.

Resultater og baggrund 

Holdninger til rygning blandt 14-19-årige

 • 9 ud af 10 synes, det er en god idé at arbejde for, at ingen børn og unge ryger i 2030
 • 67 pct. synes, at cigaretter skal være dyrere
 • 63 pct. synes, der skal være færre steder, der sælger tobak
 • 54 pct. synes, det er en god idé at placere cigaretter ’usynligt’ i butikker
 • 53 pct. ville foretrække, at rygning var forbudt udendørs på caféer og restauranter

Undersøgelsen er foretaget af Epinion for Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden blandt 3610 unge i alderen 14-19 år.

Rygning i grundskolen

 • 18 pct. af de 15-årige ryger hver dag eller lejlighedsvis
 • Omkring 9.000 børn mellem 11 og 15 år ryger hver dag

Kilder: Skolebørnsundersøgelsen, Sundhedsstyrelsen 2017 

Rygning på ungdomsuddannelserne

 • 12 pct. af gymnasieeleverne ryger cigaretter dagligt.
 • 37 pct. pct. af gymnasieeleverne ryger cigaretter lejlighedsvist.
 • 34 pct. af erhvervsskoleeleverne ryger cigaretter dagligt.
 • 20 pct. af erhvervsskoleeleverne ryger cigaretter lejlighedsvist.

Kilde: Ungdomsprofilen, Statens Institut for Folkesundhed, 2014 

Tal fra rapporten ’Forebyggelse ifølge danskerne’

 • 6 ud af 10 danskere mener, det skal være dyrere at købe tobaksvarer
 • 47 pct. bakker op om, at tobaksvarer opbevares usynligt for kunderne