Ny viden om talentudvikling i virksomhedspraktikken skal sikre dygtigere faglærte

Nyt projekt hos Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) skal skabe ny viden om danske erhvervsuddannelser. Først og fremmest skal projektet finde ud af, hvilke dimensioner af den praktiske oplæring der bedst understøtter praktikelevernes talentudvikling.

Erhvervsuddannelser er baseret på, at skole- og praktikdelen hver for sig og i et kvalificeret samspil bidrager til at uddanne den faglærte arbejdskraft, som erhvervslivet i høj grad efterspørger i disse år.

Med det nye forsknings- og formidlingsprojekt Talentudvikling i virksomhedspraktikken, skal der særligt stilles skarpt på de bedste elever og muligheden for at gøre dem endnu bedre.

”Viden om elevernes praktiske oplæring under praktikforløbet er afgørende for, at Danmark også i fremtiden formår at uddanne dygtige og selvledende faglærte, der kan være med til at præge udviklingen ude i virksomhederne. Projektet skal skabe ny viden om, hvilke dimensioner i praktikdelen der er særligt vigtige for at udvikle elevernes talent og dermed bidrage til et øget fagligt niveau i industriuddannelserne og derigennem gøre industrifagene mere attraktive,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der har støttet projektet med 860.000 kroner.

Konkrete værktøjer til de uddannelsesansvarlige

Det er Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Professionshøjskolen Metropol, der skal lede projektet.

Ud fra projektets forskningsresultater bliver der udarbejdet et handlingsorienteret inspirationsmateriale til de uddannelsesansvarlige i praktikvirksomhederne med råd og praktiske anvisninger. Det skal bidrage til den fortsatte talentudvikling i de danske industrivirksomheder.

Inspirationsmaterialet vil blandt andet formidle konkrete værktøjer til, hvordan en kvalificeret feedback kan udvikles, hvordan de uddannelsesansvarlige kan understøtte elevens faglige dygtighed og evne til at vurdere eget arbejde, og hvordan de kan understøtte, at praktikeleven udvikler sit talent yderligere.

”Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Metropol har stor ekspertise i at formidle den nyeste viden til både virksomheder og erhvervsskoler. Det er mit håb, at det inspirationsmateriale, der kommer ud af dette projekt, vil bidrage både til at kvalificere de uddannelsesansvarlige på praktikstederne og til at hjælpe erhvervsskolerne med at skabe større sammenhæng mellem elevernes skoleophold og praktikforløbet – det er væsentligt for at styrke talentudviklingen på området,” udtaler rektor på Metropol, Stefan Hermann.

Projektet bygger på de erfaringer, der blev indhentet i Industriens Fond og Dansk Industris fælles initiativ ’Centres of Excellence’, der primært havde fokus på, hvordan erhvervsskolerne kunne talentudvikle eleverne i skoledelene inden for en række industrifag.

Med projektet Talentudvikling i virksomhedspraktikken er det praktik-delen som er i højsædet. Projektet er således et afgørende bidrag til at skabe vækst og udvikling i industrien i fremtiden, fordi det vil identificere de tiltag, der understøtter talentudviklingen i virksomhedspraktikken. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at netop virksomhedspraktikken udgør langt den største del af en erhvervsuddannelse.

De første resultater fra projektet forventes at foreligge primo 2018. Projektet forløber indtil midten af 2019.