Besparelser rammer studiekvaliteten

De studerende oplever mere trængsel og mindre feedback på deres studier

 

Hver anden af de studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser har inden for de seneste semestre oplevet, at der er blevet sværere at finde et sted, hvor læsegruppen kan være, og at der generelt set er kommet mere trængsel på studiestedet. Det viser en undersøgelse Ingeniørforeningen, IDA har foretaget blandt foreningens studiemedlemmer.

Undersøgelsen konkluderer også, at omkring hver tredje studerende oplever, at der er færre undervisere, og at de får mindre feedback, og det er et billede IDAs studietalsmand Harald Gade Andersen sagtens kan genkende.

”Desværre er vi kommet dertil, hvor politikerne seriøst burde opgive nedskæringerne. Det nytter ganske enkelt ikke noget, at uddannelsesinstitutionerne langsomt men sikkert er ved at blive omdannet til produktionshaller, hvor de studerendes vilkår år efter år står for skud. En studerende er ikke en vare, som skal færdiggøres så hurtigt og billigt som muligt. Det gør ondt, når der hvert år skal spares 2 procent, og det betyder at vi lærer mindre” siger han.

Harald Gade Andersen advarer om, at selvopfattelsen af at Danmark har uddannelser i verdensklasse, allerede har slået sprækker, og at den vil krakelere totalt, hvis udviklingen fortsætter.

”Det siger sig selv, at besparelserne ikke kan fortsætte. Det nytter ikke noget at pladsmangel i auditorier er en barriere for at deltage i undervisningen, og hvis feedbacken bliver stadig mindre, risikerer vi at de studerende i for høj grad overlades til sig selv,” siger han.

Næsten hver 5. af de studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser giver i undersøgelsen også udtryk for, at det det er blevet sværere at få plads på laboratorier, hvilket får IDAs studietalsmand til at ryste på hovedet.

”Det er et kæmpe problem. Adgangen til laboratorier er helt central for vores uddannelser. Hvis vi ikke har tilstrækkelig adgang til laboratorier, lider kvaliteten et stort tab, og vi risikerer at ende på et niveau, der kan minde om et brevkursus. Det kan Danmark ikke leve af i fremtiden,” siger Harald Gade Andersen.