Trods årets fald på 3,7 procent i antallet af ansøgninger til de videregående uddannelser oplever Aalborg Universitet (AAU) en stigning på tre procent til sine uddannelser. Ansøgernes karaktergennemsnit er samtidig steget, og især lægestudiet og ingeniøruddannelserne har øget deres popularitet blandt de studiesøgende.

Med næsten 500 flere ansøgninger trodser Aalborg Universitet (AAU) årets landsdækkende tendens for søgningen til de videregående uddannelser. Mens 3,7 procent færre i år har søgt ind på en uddannelse på landsplan, har AAU modsat noteret en fremgang på 2 procent. Karaktergennemsnittet for ansøgerne er samtidig steget med 0,1.

Næsten en femtedel af årets i alt 91.539 ansøgere til en videregående uddannelser har i år søgt ind på Aalborg Universitet. Ud af det rekordstore antal på 16.424 ansøgninger, som AAU har fået, har over hver tredje ansøger angivet et studie på Aalborg Universitet som deres førsteprioritet. Det er endnu en rekord for det nordjyske universitet og igen en stigning på 2 procent i forhold til sidste år.

Ud af landets otte universiteter har kun AAU og IT-Universitetet fået flere førsteprioritetsansøgninger.

Prorektor Inger Askehave peger på flere årsager til, at AAU har øget sin popularitet blandt de studiesøgende og ikke oplever det samme fald i søgningen som uddannelserne på landsplan.

– Det er koblingen mellem høj faglighed og den projekt- og problembaserede studieform, som gør vores uddannelser attraktive for de unge. De efterspørger kvalitet, og de efterspørger muligheden for at bruge deres kompetencer til noget meningsfuldt. Det kan AAU give dem. Vi er meget glade for den øgede interesse hos de uddannelsessøgende, men vi mener også, at den er berettiget, siger Inger Askehave.

Medicin er højdespringer

En af årets absolutte højdespringere på AAU er lægestudiet, som har oplevet 37 procent større søgning end tidligere. I år havde 358 angivet medicinstudiet i Aalborg som deres mest eftertragtede studievalg mod 261 sidste år. I alt har 1.748 søgt ind på AAU’s lægeuddannelse i år.

– Selvfølgelig betyder det noget, at vi tidligere i år fik tildelt 50 ekstra medicinstudiepladser af ministeriet. Men det spiller også ind, at vores lægestudie er praksisnært og patientorienteret. Uddannelsen har et godt ry, og de to årgange af kandidater, som indtil nu er blevet færdige med studiet, har været glade for at gå på det, siger Inger Askehave.

Ud over medicinstudiet har stort set alle AAU’s ingeniøruddannelser oplevet fremgang i antallet af ansøgere. 1.439 har ønsket at læse til ingeniør på AAU som førsteprioritet, hvilket er 4,3 procent flere end sidste år. I alt har 3.626 i år søgt ind på en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet.

Ansøgere til de videregående uddannelser får besked om, hvorvidt de er optaget, natten mellem 27. og 28. juli.

Udvalgte tendenser for årets ansøgninger til Aalborg Universitet:

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

1.623 – stigning på 4,2 procent

Især de to erhvervsøkonomiske uddannelser har fået flere ansøgninger (i alt 16,6 procent), og det samme gælder Historie (45 procent). Til gengæld er antallet af ansøgninger til jurastudiet faldet med 17 procent, og søgningen til socialrådgiveruddannelsen er uændret.

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

837 – stigning på 4,5 procent

Stort set alle ingeniøruddannelserne oplever stigninger med Bioteknologi som højdespringer med 35 procent flere ansøgere. Biologi oplever også øget interesse med 40 procent flere ansøgere, hvorimod interessen for Fysik, Kemi og Matematik er faldet en smule.

Det Tekniske Fakultet for IT og Design

1.333 – stigning på 4,2 procent

Også på Det Tekniske Fakultet for IT og Design har ingeniøruddannelserne fremgang, dog ikke på Software og Elektronik og it. Til gengæld står Datalogi for en stigning på 25,7 procent. Teknoantropologi, som udbydes både i Aalborg og i København har sammenlagt fået 32 procent flere ansøgere, mens interessen for Medialogi er stort set uændret.

Det Humanistiske Fakultet

1.144 – fald på 5 procent

Blandt de humanistiske uddannelser er det kun Art and Technology, International Virksomhedsøkonomi i engelsk og Kommunikation og Digitale Medier i København, som har fået flere ansøgninger end i 2016. De fleste andre oplever større eller mindre fald. Søgningen til psykologi, som er en af AAU’s mest eftertragtede uddannelser, er stort set uændret.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

573 – stigning på 12,6 procent

Den helt store ansøgermagnet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er lægeuddannelsen, som har fået 37 procent flere ansøgninger end i 2016. Derimod har Medicin med Industriel Specialisering oplevet et fald på 25,9 procent. Søgningen til Idræt og Sundhedsteknologi er stort set uændret.