Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

62ac6f94-fa23-44f0-9747-2d95f2c982c2-main_image_email
Frederikshavn Kommune og EUC Nord deltager i et landsdækkende projekt, der skal kvalificere folkeskoleelevers karrierevalg. Målet er at flere gennemfører en erhvervsuddannelse

Folkeskolens elever skal klædes bedre på til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Derfor skal et samarbejde mellem folkeskoler, erhvervsskoler og virksomheder skabe varige forudsætninger for, at folkeskolens ældste klasser kvalificeres til at træffe deres uddannelsesvalg. Projektet, som Kommunernes Landsforening står bag, skal bringe folkeskole og erhvervsuddannelser sammen til gavn for arbejdsmarkedets og erhvervslivets udvikling. Den brændende platform er, at der med et stort fald i søgningen til erhvervsuddannelserne vil blive mangel på faglært arbejdskraft inden for en kort årrække.

”I Frederikshavn Kommune har vi allerede fokus på udfordringen, derfor har vi ansat en erhvervsplaymaker, der danner bro mellem folkeskolens udskoling og erhvervslivet. Med projektet kommer vi nærmere ind til kernen af at give eleverne kompetencer til at træffe gode uddannelses- og karrierevalg, fordi vi får større kendskab til strukturen og indholdet hos hinanden, folkeskole- og erhvervsskoler. Fx skal lærere fra folkeskoler og erhvervsskoler bytte job. Det skal øge kendskabet til fag, kultur og pædagogik og danne grundlaget for at udføre konkrete undervisningsaktiviteter på skolerne,” siger Vibeke Post Madsen, skole- og dagtilbudschef, Frederikshavn Kommune.

Ansøgertallet skal vokse

Projektet forventes at skabe varige forbedringer i samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne og virksomhederne i de involverede kommuner. Grundtanken er, at de ældste elever i folkeskolen får en direkte erfaring med metoderne på erhvervsuddannelserne. Eleverne skal ikke blot informeres om men opleve undervisningen. Projektet bygger derfor også på et uddannelsesforløb, hvor folkeskolelærerne får viden om erhvervspædagogik.

”EUC Nord glæder sig over at være en del af projektet, som vi mener ligger helt i tråd med målene om at flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig giver det vores deltagende undervisere større viden om undervisningsformen i grundskolerne, hvilket kan bruges i forhold til at forebygge frafald på erhvervsuddannelserne,” siger Jeanette Ørtoft, vicedirektør, EUC Nord.

comments